საზოგადოებრივი მაუწყებელი ფოლკლორის ცენტრის სიახლეების შესახებ