ოზურგეთში ფოლკლორის ცენტრის წარმომადგენლობა გაიხსნა