ოზურგეთის წარმომადგენლობა - მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები