მსოფლიო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე ფოლკლორის ცენტრში