ლია სიხარულიძის ნამუშევართა პერსონალური საშობაო გამოფენა