ლენტეხის წარმომადგენლობა - მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები