კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ფოლკლორის ცენტრში