კონკურსი - "შენი ფოლკლორული იდეა" გადაცემაში - განთიადი