New Picture (4)

გურამ ურჩუხიშვილის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო

2 დეკემბერს- კონსერვატორიის დარბაზში გაიმართა კახური სიმღერის ცნობილი ოსტატის, ანსამბლ „წინანდლის" სოლისტის გურამ ურჩუხიშვილის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო