6

გამოფენა - შემოდგომა 201822 ოქტომბერს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაზში გაიხსნა პროფესიონალ მხატვართა გამოფენა - შემოდგომა 2018.
გამოიფინა სამოცდაექვსი მხატვრის თითო ფერწერული ტილო თუ გრაფიკული ნიმუში.

გამოფენა დაიხურება 26 ოქტომბერს