,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" წევრები ფოლკლორის ცენტრში