გალობის ანთოლოგიის პრეზენტაცია საქართველოს საპატრიარქოში