თანამშრომლები

ნინო ბიბილური კონსულტანტი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)
გურამ კვასტიანი ლოტბარი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)
თორნიკე კანდელაკი რეგენტი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29(108)