ტრისტან სიხარულიძის საიუბილეო საღამო კონსერვატორიაში