საქართველოს მხატვარ-კალიგრაფთა კავშირის წევრების ნამუშევრების გამოფენა