მზია ნახუცრიშვილის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა