,,დანტე ალიგიერის საზოგადოება-თბილისის კომიტეტის” საახალწლო გამოფენა