4

გოჩა ზირაქიშვილის პერსონალური გამოფენა

9 თებერვალს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის გალერეაში გაიხსნა გოჩა ზირაქიშვილის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა.
გამოიფინა მხატვრის ორასამდე ექსპონატი - ფერწერა, გრაფიკა.
გამოფენა დაიხურება 15 თებერვლს