ახალქალაქის კოლეჯის პედაგოგთა და სტუდენტთა გამოფენა