5

ავთანდილ დათიაშვილის პერსონალური გამოფენა

23 თებერვალს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაზში გაიხსნა თვითნასწავლი ნაივი მხატვრის ავთანდილ დათიაშვილის პერსონალური გამოფენა.
გამოფენაზე წარმოდგენილია ასამდე ფერწერული ტილო.
გამოფენა გაგრძელდება 3 მარტამდე.